Elle

Photographer - Christian Ferretti

Shot at Studioteria